09272008 - Vandalia vs. Gillespie 6th Grade (White) - flattopfoto